สำนักงานใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานห้างเซ็นทรัล จำกัด 306  ชั้น 10 อาคารจอดรถ เซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์  แขวงสุริวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร Tel.02-235-9116-9 fax.02-235-9115

วันนี้: 21 คน
ทั้งหมด: 50938 คน
 
 
 

 
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตร ปี 2559
โดย: admin วันที่:2016-04-25 11:00:44
 ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัล (สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558)
โดย: admin วันที่:2016-04-05 11:15:54
 สารจากคุณปริญญ์ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ
โดย: admin วันที่:2016-03-30 17:00:32
 สารจากดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองประธานกรรมการ
โดย: admin วันที่:2016-03-30 16:55:06
 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2559
โดย: admi วันที่:2016-03-30 16:52:34
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตร ปี 2558
โดย: admin วันที่:2015-05-19 10:05:17
 ตรวจรายชื่อผู้ได้รับรางวัล (สำหรับสมาชิกที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ 2557)
โดย: admin วันที่:2015-04-01 12:07:05
 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2558
โดย: admin วันที่:2015-03-31 12:40:25
 สารจากท่านประธานกรรมการ คุณสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์
โดย: admin วันที่:2015-03-31 11:42:39
 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับ กิ๊ปเซท CLARINSและรางวัลใหญ่
โดย: ADMIN วันที่:2014-12-29 16:03:10
 

 
 
   
 
ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559
 
   
 
ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ห้องเทรนนิ่ง 1 อาคารเซ็นทรัลสีลม
 
   
 
ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล จากการลงทะเบียนในเวปไซด์สหกรณ์
 
   
 
ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
 
   
 
ประมวลภาพ talk with u @ your branch มกราคม - มึนาคม 2557
 
   
 
ประมวลภาพ talk with U@your branch เดือนธันวาคม 2556
 
   
 
กิจกรรมพิเศษ Talk with U@your branch จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 และ 22 พ.ย. 2556
 
   
 
พิธีลงนามบริการทางการเงินระหว่างสหกรณ์ฯเซ็นทรัลกับธนาคารกรุงศรีฯ 28 ส.ค. 2556
 
   
 
บรรยายพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ESC ของ OFM เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
 
   
 
บรรยายพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ESC ของ CTD เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2556
 

 
 ประกาศฉบับที่ 4/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุมัติสินเชื่อ C-Loan
โดย: admin วันที่:2016-11-24 13:31:41
 ประกาศฉบับที่ 3/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุมัติสินเชื่อ New Easy Loan
โดย: admin วันที่:2016-11-24 13:29:53
 ประกาศฉบับที่ 2/2559 เรื่อง การคงสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
โดย: admin วันที่:2016-11-24 13:27:38
 ประกาศฉบับที่ 6/2558 เรื่อง การรีไฟแนนซ์สินเชื่อ
โดย: admin วันที่:2016-11-24 13:23:47
 ประกาศฉบับที่ 4/2558 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
โดย: admin วันที่:2016-11-24 13:21:45
 ประกาศฉบับที่ 2/2558 เรื่อง เงินฝากเกษียณสุข (60M)
โดย: admin วันที่:2016-11-24 13:12:00
 ประกาศฉบับที่ 1/2558 เรื่อง ยกเลิกการโอนวงเงินกู้ฉุกเฉิน Q-Loan ในรอบวันที่ 1และ2 ของเดือน
โดย: admin วันที่:2015-01-14 09:42:40
 ประกาศฉบับที่ 6/2557 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 24M
โดย: admin วันที่:2014-06-13 10:02:04
 ประกาศฉบับที่ 5/2557 เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 24 M
โดย: admin วันที่:2014-06-13 10:00:22
 ประกาศฉบับที่ 4/2557 เรื่อง การนำเงินฝากเป็นหลักประกันเงินกู้
โดย: admin วันที่:2014-06-13 09:58:43
 

 
ทะเบียน
สมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
 
 
 

     

 
 
 

 
 
 

    

Comp Code. 46729

Service Code. SCSC

    

Code No.002-309061-0

     

Comp Code. 97095

     

Comp Code. 2236

     

Comp Code. H100

Service Code. 8139 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

 
 
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF